Marketing & Communicatie

Wij begrijpen dat het succes van uw event staat of valt bij de marketing en communicatie  ervan.

Communicatie
Effectieve communicatie is van uiterst belang om een succesvol event de creeëren. Alle informatie moet helder gecommuniceerd worden naar alle (in- en externe) partijen. De communicatie is het fundament van je event om het gezamelijke doel te bereiken.

 • Creeren en bewaken van het tijdspad
 • Contact met sprekers, voorzitters, sponsoren, standhouders, VIP’s en media
 • Contact met externe partijen (cateraars, standbouwers, hotels etc)
 • Draaiboek maken en bewaken
 • Actielijst maken en bewaken
 • Stand van zaken rapporteren
 • Evaluatie en nazorg

Marketing
Of uw event succesvol zal zijn hangt sterk samen met de marketing ervan. De marketing van een event is het proces waarbij het event wordt geïntroduceerd en gepromoot aan uw doelgroep.

Ook al heeft u een top event neergezet, zonder de marketing ervan zal u uw doelgroep wellicht niet bereiken. Wij kunnen u ondersteunen in dit proces.

 • Digitale marketing
 • Blogs
 • Social media
 • Website beheer
 • Media & pers
 • Drukwerk
 • Mailingen
 • Sponsoring- en stand/beurs paketten maken
 • Verkoop van sponsoring en stands
Communicatie tijdens een congres of beurs